O autorze
Warszawskie duo, które pakuje się tylko w podwójne kłopoty! Od końca 2008 roku zdążyli zagrać na Open'erze, Selectorze, FreeForm Festivalu i Coke'u, a także na jednej scenie z takimi artystami jak Steve Aoki, Major Lazer, Late Of The Pier, White Lies, Boys Noize, Example, Hercules & Love Affair, Foals, Cut Copy, Fear Of Tigers, Kavinsky, Alan Braxe, Canblaster, Arnaud Rebotini, Breakbot, Rito...n, Surkin, His Majesty Andre, The Toxic Avenger, Zombie Kids, Fare Soldi, Something A La Mode, The Pigeon Detectives, Falcon, Mickey, Dry The River, Das Glow, Example czy Syron. Czasem romansują z modą (brali udział w ekskluzywnym pokazie kolekcji ubrań Romy Gąsiorowskiej, grali też afterparty po pokazie słynnego warszawskiego duetu BOHOBOCO), ze sztuką (ich muzyka zabrzmiała podczas wernisażu Pawła Althamera w warszawskiej Zachęcie) i ze światem filmu (grali na afterparty po jednym z dni Berlinale). Grają regularnie w największych warszawskich klubach, ale można ich też zobaczyć w Trójmieście, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Bielsku-Białej czy Tczewie. Ostatnio zaczęli też robić własne produkcje, co zaowocowało oficjalnym remiksem "Pumped Up Kicks" Foster The People. W piątki od 20.00 do 21.00 możecie słuchać ich autorskich audycji w Planecie.fm.

I nie będzie niczego

PKP Powiśle
PKP Powiśle mowianamiescie.pl
Od kilku dni to temat numer jeden wśród internautów. Groźba odebrania koncesji PKP Powiśle i sprzedaż budynku zajmowanego przez Plac Zabaw wywołało prawdziwą burzę w mediach i na portalach społecznościowych, a Pani Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz stała się wrogiem numer jeden.

Nigdy nie należałem do regularnie odwiedzających te miejscówki, ale cios w nie wymierzony odebrałem osobiście. Bo takie miejsca są po prostu potrzebne! Zniknęły Kamieniołomy i Obiekt Znaleziony, zamknął się Nowy Wspaniały Świat, Chłodnej 25 odebrano koncesję… Nie wspominając już o nieodżałowanym podwórku na Dobrej, które kilka lat po zamknięciu popada w coraz większą ruinę. Teraz grozi nam, że kolejne lato spędzimy bez miejsc, które na dobre wpisały się już w wakacyjny krajobraz Warszawy.

To co, jedziemy dalej? Zaraz okres jesienno – zimowy, więc czy teraz czas zamknąć Powiększenie? 1500? Sen Pszczoły? Hydrozagadkę? Cafe Kulturalną? Plan B?
Zastanawiam się ile jeszcze lat musi minąć i ile pokoleń wymrzeć by w Polsce zaczęło być „normalnie” czy „jak na zachodzie”, gdzie tętniące nocnym życiem miasto to powód do dumy i magnes na turystów, a nie uwierający odcisk na stopie.


Mateusz Adamski

Stanowisko klubu Plac Zabaw w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Myśliwieckiej 9 w Warszawie.


1. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. („MPO”) podjęło decyzję o sprzedaży „niefunkcjonującego szaletu miejskiego” położonego w parku Agrykola w Warszawie, który aktualnie wynajmowany jest przez podmioty prowadzące klub Plac Zabaw. MPO nie powiadomiło Najemców o w/w zamiarze, pomimo iż wielokrotnie w ciągu kilku ubiegłych lat zwracali się do w/w spółki z zapytaniem o możliwość nabycia w/w nieruchomości i za każdym razem uzyskiwali informację, że w przypadku podjęcia zamiaru sprzedaży, MPO powiadomi o tym Najemcę z odpowiednim wyprzedzeniem, tj. przed opublikowaniem obwieszczenia o przetargu. Było to istotne w szczególności z uwagi na konieczność planowania licznych inwestycji i remontów prowadzonych przez Najemców na w/w nieruchomości.


2. Obwieszczenie o przetargu zostało opublikowane w okresie wakacyjnym, w którym Najemcy prowadzącą klub Plac Zabaw oraz z uwagi na szczyt sezonu mają najwięcej pracy przy organizacji wydarzeń kulturalnych, w związku z czym nie śledzą na bieżąco prasy i ogłoszeń publikowanych przez MPO. Informacja o przetargu została przekazana Najemcom przez pracownika MPO telefonicznie w dniu 23 sierpnia br. po godz. 12:00 tj. na dzień przed terminem złożenia wadium i wymaganych dokumentów.

3. Najemca niezwłocznie przystąpił do ustalenia, jakie są warunki uczestniczenia w przetargu. Zgodnie z obwieszczeniem, warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu było m.in. złożenie zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że uczestnik przetargu nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz zaświadczenia właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że uczestnik przetargu nie zalega w opłacaniu składek - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu odbycia przetargu.

4. Najemca skontaktował się z właściwym Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i z Urzędem Skarbowym, gdzie uzyskał informacje, iż uzyskanie takich zaświadczeń jest możliwe w terminie nie krótszym niż 7 dni, co skutecznie uniemożliwiło złożenie oferty spełniającej warunki określone w w/w obwieszczeniu.

5. Na przetargu, który odbył się w dniu 27 sierpnia br. o godz. 11:00 obecny był w charakterze publiczności Michał Borkiewicz – jeden z prowadzących klub Plac Zabaw.

6. Przy rozpoczęciu przetargu członek Komisji Przetargowej oznajmił, iż jeden z uczestników przetargu nie przedstawił żadnego z w/w zaświadczeń oraz że Komisja liczy na uzupełnienie oferty w terminie późniejszym w razie wygrania przetargu przez w/w uczestnika. Następnie ten sam członek Komisji poinformował, iż drugi oferent złożył zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące na istnienie zaległości. W tym przypadku członek Komisji wyraził nadzieję, iż oferent nie ma innych dodatkowych zaległości.

7. Wobec powyższego do przetargu dopuszczone zostały podmioty, które nie spełniały warunków koniecznych określonych w obwieszczeniu. Dodatkowo, podmiotem, który wygrał przetarg był uczestnik, który nie powinien zostać dopuszczony do udziału w przetargu, gdyż złożył zaświadczenie z Urzędu Skarbowego wskazujące na istnienie zaległości.

8. Prowadzący klub Plac Zabaw nie przystąpili do przetargu wyłącznie z uwagi na fakt, że - zgodnie z obwieszczeniem - złożenie w/w zaświadczeń w terminie do dnia 24 sierpnia br. do godz. 14:00 było warunkiem koniecznym przystąpienia do przetargu, natomiast uzyskanie ich w ciągu jednego dnia okazało się niemożliwe. W obwieszczeniu nie było mowy o tym, że przedstawienie w/w zaświadczeń jest możliwe w terminie późniejszym.

9. Najemcy są poruszeni faktem, iż MPO - spółka należąca do m.st. Warszawy -zignorowała podmioty prowadzące klub Plac Zabaw oraz pominęła fakt, iż dzięki nim przedmiotowa nieruchomość z „nie funkcjonującego szaletu miejskiego” stała się jednym z najbardziej cenionych klubów w Warszawie. Najemcy stworzyli miejsce rozpoznawalne nie tylko w kraju, ale również za granicą, miejsce, do którego w każdym roku jego funkcjonowania w okresie wakacyjnym przychodzą tłumy mieszkańców Warszawy, korzystających z bogatej oferty nieodpłatnych wydarzeń kulturalnych, odbywających się zarówno wieczorami, jak i w ciągu dnia. Gdyby nie praca Najemców nad przemianą przedmiotowej nieruchomości oraz nad promowaniem klubu Plac Zabaw, MPO nie uzyskałoby kwoty 400.000 zł. z tytułu jej sprzedaży. Wkład Najemców (zarówno osobisty jak i finansowy) w zbudowanie wartości przedmiotowej nieruchomości został z niezrozumiałych dla nich przyczyn niedoceniony.

10. Najemcy zamierzają interweniować u władz m.st. Warszawy w celu zbadania prawidłowości przeprowadzenia przetargu.
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...